Novostavba pasivního rodinného domu – Písek

Pasivní rodinný dům jednoduché koncepce se sedlovou střechou, navržený a realizovaný v pasivním standardu. Svislý nosným systém tvoří broušené pálené zdivo společně s tepelně izolační přizdívkou. Jako izolant zde byl použit šedý polystyren o tloušťce 240mm. Stropy byly provedeny jako železobetonové monolitické a nosnou konstrukci střechy tvořil vázaný dřevěný krov. Dále byly také realizovány dodávky technologií, dokončovací a venkovní práce, oplocení, zpevněné plochy apod.

Architekt: Ing. arch. Kateřina Slováčková

Projekt: Ing. Oldřich Slováček

Realizace: 2011-2012

Zpět