Bytový dům Mírová 173, Strakonice

Rekonstrukce bývalého domu služeb, z původního objektu zůstal nosný skelet. V rámci rekonstrukce byly nastaveny dvě monolitická patra a byla provedena přístavba garáží. Nově se v objektu nachází 22 bytových jednotek, dvě podlaží nebytových prostor (cca 1000 m2), deset garážových a dvacet vnějších parkovacích stání.

Projektant: ​ Ing. arch. Tomáš Rod, Ing. Miloš Polanka

Statika: Ing. Emanuel Novák

Architekt:  Ing. arch. Jan Rampich

Realizace: 2015 – 2016

Investor: Salvete, spol s r.o.