Bytový dům Školní 225, Strakonice

Bytový dům Školní je novostavba, která vznikla demolicí původních jeslí. Jedná se o budovu, která má železobetonové garáže a šest zděných nadzemních podlaží se železobetonovými stropy. V objektu se nachází 17 bytových jednotek a 4 sektory (cca 280 m2) nebytových prostor.

Projektant: ​Projekční kancelář, Ing. Pavel Kouba

Architekt: Ing. arch. Jan Rampich

Realizace: 2010 – 2012

Investor: Salvete, spol s r.o.