ZD Pošumaví

Zakázka provětrávaného skladu na obilí představovala vestavbu železobetonových monolitických konstrukcí (podlahy a stěny) do konstrukce stávající ocelové haly. Dále došlo k výstavbě seníku.