Drcený kámen

Kompletní recyklace kamenu a kamenných směsí, dle požadavků zákazníka je možné provádět drcení a třídění materiálů současně nebo nezávisle na sobě. Zpět

Asfaltové recykláty

Recyklace asfaltových směsí, případně ker mobilním čelisťovým drtičem BMD. Drcení živičných směsí je vhodné provádět při nižších teplotách, obvykle do 15°C. Zpět