ZD Pošumaví

Zakázka provětrávaného skladu na obilí představovala vestavbu železobetonových monolitických konstrukcí (podlahy a stěny) do konstrukce stávající ocelové haly. Dále došlo k výstavbě seníku.

ZD Jinín

Zakázka se týkala přístavby a rekonstrukce stávajících zemědělských objektů (sklady pro chov masného skotu) včetně dodávek veškerého příslušenství a přístavby jímky.  

MŠ Zachariášova, České Budějovice

Zakázka představovala kompletní zateplení objektu mateřské školy. Jednalo se o výměnu oken a vchodových dveří, zateplení obvodových plášťů budov, zateplení plochých střech vč. nové hydroizolace fóliovým systémem, ocelového přístřešku s bezpečnostním sklem a vnějších okenních rolet. Realizace: 2016  

Zateplení ZŠ a MŠ Plánkova, Strakonice

Zakázka představovala kompletní zateplení objektu školy. Jednalo se o částečnou výměnu oken a vchodových dveří, zateplení obvodového pláště budovy a zateplení plechové střechy. Objekt byl také okopán a zaizolován. Realizace: 2017

Regenerace bytového domu – Volyně

Zakázka představovala částečnou výměnu oken a vchodových dveří, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení ploché střechy včetně nové hydroizolace fóliovým systémem a prodloužení balkonových konstrukcí. Byly obloženy vstupy keramickými dlažbami, opraven sokl a venkovního prostranství. Ve společných prostorách došlo k zateplení stropů sklepů a výmalbě. Realizace: 2017

Regenerace bytového domu – Jinín

Zakázka představovala zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy a výměnu střešní krytiny za betonové tašky. Byl obložen vstup keramickou dlažbou, osazeny nové schránky a opraven sokl. Ve společných prostorách došlo k opravě a obložení vnitřního schodiště. Realizace: 2017