Bytový dům Školní 225, Strakonice

Bytový dům Školní je novostavba, která vznikla demolicí původních jeslí. Jedná se o budovu, která má železobetonové garáže a šest zděných nadzemních podlaží se železobetonovými stropy. V objektu se nachází 17 bytových jednotek a 4 sektory (cca 280 m2) nebytových prostor. Projektant: ​Projekční kancelář, Ing. Pavel Kouba Architekt: Ing. arch. Jan Rampich Realizace: 2010 – …

Bytový dům Mírová 173, Strakonice

Rekonstrukce bývalého domu služeb, z původního objektu zůstal nosný skelet. V rámci rekonstrukce byly nastaveny dvě monolitická patra a byla provedena přístavba garáží. Nově se v objektu nachází 22 bytových jednotek, dvě podlaží nebytových prostor (cca 1000 m2), deset garážových a dvacet vnějších parkovacích stání. Projektant: ​ Ing. arch. Tomáš Rod, Ing. Miloš Polanka Statika: Ing. …

Novostavba RD – Písek, Pod Šobrovnou

Jednalo se o kompletní realizaci od hrubé stavby až po dokončovací práce rodinného domu včetně volně stojící garáže. Konstrukčně se jedná o zděný dům s železobetonovými monolitickými stropy. Na fasádu byl použit kontaktní zateplovací systém Baumit. Dále byly prováděny rozsáhlé truhlářské konstrukce, např. fasádní obklad a oplocení z cedrových profilů, terasový rošt z tropického dřeva …

Novostavba rodinného domu – Písek

Zakázka představovala stavbu rodinného domu včetně výroby truhlářských prvků navrhovaných ve spolupráci s investorem. Architekt: Ing. Pavel Kouba, PK projekt Projektant: Ing. Pavel Kouba, PK projekt Realizace: 2006 – 2007 Zpět

Novostavba rodinného domu – Písek, Hradiště

Zakázka představovala demolici původní vily z první poloviny dvacátého století a následnou novostavbu rodinného domu do původního stromového porostu (tj. převážně staré smrky). Stavba byla prováděna včetně veškerých dokončovacích prací, terénních úprav, odvodněných zpevněných ploch a celkového oplocení. Architekt: Ing. arch. Vladimír Srp Projektantka: Ing. Bronislava Srpová Realizace: 2007 – 2008 Zpět

Novostavba pasivního domu – Písek, Hradiště

Jednalo se o realizaci kompletní stavby rodinného domu – zhotovení hrubé stavby tvořené vápenopískovcovými bloky Kalksandstein, železobetonovými monolitickými stropy, včetně ploché střechy z fólie Alkorplan, a následným provedením dokončovacích prací (zateplení fasády pomocí kontaktního zateplovacího systému Baumit, montáž dřevo-hliníkových oken s tepelně-izolačními trojskly Isotra, dodání truhlářských výrobků na míru a zrealizování ostatních finálních prací). Byly provedeny některé venkovní práce a práce …

Novostavba pasivního rodinného domu – Písek

Pasivní rodinný dům jednoduché koncepce se sedlovou střechou, navržený a realizovaný v pasivním standardu. Svislý nosným systém tvoří broušené pálené zdivo společně s tepelně izolační přizdívkou. Jako izolant zde byl použit šedý polystyren o tloušťce 240mm. Stropy byly provedeny jako železobetonové monolitické a nosnou konstrukci střechy tvořil vázaný dřevěný krov. Dále byly také realizovány dodávky …

Novostavba rodinného domu – Písek, Logry

Jednoduchý architektonicky čistý design rodinného domu dle návrhu stejného autora jako u RD Písek, Hradiště. Klasická zděná stavba s monolitickými pohledovými stropy, citlivě zasazená do svažitého terénu. Architekt: Ing. arch. Vladimír Srp Projektantka: Ing. Bronislava Srpová Realizace: 2012-2013 Zpět