ZD Pošumaví

Zakázka provětrávaného skladu na obilí představovala vestavbu železobetonových monolitických konstrukcí (podlahy a stěny) do konstrukce stávající ocelové haly. Dále došlo k výstavbě seníku.

ZD Jinín

Zakázka se týkala přístavby a rekonstrukce stávajících zemědělských objektů (sklady pro chov masného skotu) včetně dodávek veškerého příslušenství a přístavby jímky.  

Statek Kašperské Hory

Zakázka spočívala v kompletní realizaci stáje pro zimní ustájení masného skotu a manipulačních ploch na farmě Kavrlík u Kašperských Hor. Kapacita stáje je celkem 67 kusů skotu (61 krav a 6 býků). Konstrukce haly je ocelová, opláštění střešních ploch bylo provedeno z trapézových plechů, stěny pomocí výdřev a shrnovacích plachet. Vnitřní zpevněné plochy byly zhotoveny kompletně jako …