Písecká 506, 386 01 Strakonice
+420 383 321 872
salvete @ salvete.info

Recyklace sutí

Naše firma nabízí možnost uložení stavebních odpadů, následnou recyklaci v areálu firmy a prodej recyklovaného kameniva.

 

 

Recyklační dvůr Písecká - provozovna CZC00240

CENÍK ULOŽENÍ ODPADU (Kč/t)

Katalogové označení odpadu:

Beton                                                                    170101 – částka: 280,- bez DPH

Cihly                                                                      170102 – částka: 380,- bez DPH

Tašky a keram. výrobky                                    170103 – částka: 380,- bez DPH

Směs beton, cihly, tašky                                   170107 – částka: 380,- bez DPH

Asfaltové směsi                                                 170302 – částka: 300,- bez DPH

Stav. a demol. odpady                                       170904 – částka: 400,- bez DPH

Zemina                                                                 170504 – částka: 340,- bez DPH

Vytěžená hlušina                                                170506 – částka: 340,- bez DPH

CENÍK RECYKLÁTU (Kč/t)

Asfaltový recyklát                                             0/63 – částka: 120,- bez DPH

Betonový + cihelný recyklát                              0/4 – částka: 120,- bez DPH

Betonový recyklát                                             4/32 – částka: 140,- bez DPH

                                                                           32/63 – částka: 140,- bez DPH

Cihelný recyklát                                                4/32 – částka: 80,- bez DPH

                                                                           32/63 – částka: 80,- bez DPH